Apolipoproteins (APO) Gene Family

HGNC Family ID 405

Genes

Symbol Name
APOA1 apolipoprotein A-I
APOA2 apolipoprotein A-II
APOA4 apolipoprotein A-IV
APOA5 apolipoprotein A-V
APOB apolipoprotein B
APOC1 apolipoprotein C-I
APOC2 apolipoprotein C-II
APOC3 apolipoprotein C-III
APOC4 apolipoprotein C-IV
APOD apolipoprotein D
APOE apolipoprotein E
APOF apolipoprotein F
APOH apolipoprotein H (beta-2-glycoprotein I)
APOL1 apolipoprotein L, 1
APOL2 apolipoprotein L, 2
APOL3 apolipoprotein L, 3
APOL4 apolipoprotein L, 4
APOL5 apolipoprotein L, 5
APOL6 apolipoprotein L, 6
APOM apolipoprotein M
APOO apolipoprotein O