HRK_HUMAN Protein

Name Activator of apoptosis harakiri
Description Promotes apoptosis.
UniProt ID O00198
Gene HRK