4-[(2-{4-[(CYCLOPROPYLCARBAMOYL)AMINO]-1H-PYRAZOL-3-YL}-1H-BENZIMIDAZOL-6-YL)METHYL]MORPHOLIN-4-IUM Gene Set

Dataset DrugBank Drug Targets
Category physical interactions
Type drug
External Link http://www.drugbank.ca/drugs/DB08067
Similar Terms
Downloads & Tools

Genes

1 interacting proteins for the 4-[(2-{4-[(CYCLOPROPYLCARBAMOYL)AMINO]-1H-PYRAZOL-3-YL}-1H-BENZIMIDAZOL-6-YL)METHYL]MORPHOLIN-4-IUM drug from the curated DrugBank Drug Targets dataset.

Symbol Name
JAK2 Janus kinase 2